วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559

บุหรี่ยิ่งสูบ ยิ่งเลิกยาก!

       หากคุณสูบบุหรี่ คุณคงรู้ดีว่าต้องมีครั้งต่อๆไป หากคุณยับยั้งมันไม่ได้ตั้งแต่เสียวันนี้ และยังคงปล่อยให้ตัวเองสูบบุหรี่ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ยิ่งทำให้พฤติกรรมการสูบบุหรี่ยิ่งเลิกยาก หากนานวันเข้า ก็ยิ่งเพิ่มอันตรายต่อปอด และชีวิตคุณมากขึ้น จนยากที่จะแก้ไข อย่าปล่อยให้ทุกอย่างมันเกินไปจนต้องนำเงินสะสมที่หามาทั้งชีวิต มาเพื่อรักษาโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากบุหรี่เลยนะคะ หากคุณพร้อม และเปิดใจที่จะเลิกบุหรี่อย่างเด็ดขาด เพื่อตัวคุณเอง และคนที่คุณรัก ให้นึกถึง ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ หรือ Quitline 1600 นะคะ

                                                                  
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น